مأموریت و اهداف

مأموریت و اهداف

مأموریت شرکت آفاق اندیشان دانش پویا

شرکت آفاق اندیشان دانش پویا خدمت به مشتریان و جلب رضایت آنان از طریق برگزاری هرچه بهتر و کارآمدتر دوره های آموزشی، همایش ها و رویدادهای علمی و ارتقاء سطح دانش و تخصص آنان در زمینه کاری خویش را رسالت خود می داند. این شرکت با تکیه بر قابلیت های مدیران برجسته و ممتاز وکارکنان نمونه خویش و با توجه به کارنامه کاری درخشان خود، ارتقاء روزافزون خدمات و ارزش آفرینی به مشتریان را زیر بنای تمامی  فعالیت های خود می داند.

 

چشم انداز شرکت آفاق اندیشان دانش پویا

شرکت آفاق اندیشان دانش پویا مصمم است با اجرای سیستم های مدیریتی و تکیه بر تخصص و تجربه مدیران وکارکنان کارآزموده و توانمند خود و با نوسازی فرایندهای کاری و ارتقای کمی و کیفی خدمات، ضمن توسعه بازار، کیفیت خدمات خود به مشتریان را بهبود بخشیده و قصد دارد با یاری خداوند متعال ظرف 5 سال آتی به عنوان برترین و کارآمدترین شرکت در زمینه برگزاری همایش ها و رویداد های علمی در کشور باشد.

 

ارزش های شرکت آفاق اندیشان دانش پویا

شرکت آفاق اندیشان دانش پویا ارزشهای زیر را مبنای تمامی رفتارها و اقدامات خود قرارداده است:

  • عملکرد عالی در تمامی فعالیت ها
  • رعایت وقت شناسی، مسئولیت پذیری، آراستگی، گشاده رویی و نظم و انظباط کاری
  •  تکریم مشتریان و ارج نهادن به نظرات و پیشنهادات آنان به منظور ارائه خدمات بهتر و ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان
  •  رعایت عدل و انصاف و صداقت و امانتداری در ارتباط با مشتریان
  • بهره گیری از فن آوری های پیشرفته و دانش روز و بهره برداری بهینه از آنها
  • مدیریت زمان، مکان و نیروی انسانی و برنامه ریزی های منظم و منسجم به منظور افزایش بهره وری
  • بازنگری منظم به منظور ارتقاء سطح کیفی و بهبود مستمر فرایندها