دوره مقاله نویسی و چاپ مقالات ISI

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

6 آذر ماه 1396، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مهلت ثبت نام : 25 آبان ماه 1396

هزینه ثبت نام :   60000 تومان

طول دوره : 6 ساعت

 

ساعت شروع : 8 صبح

 

 

ثبت نام