همکاران ما

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

ردیف

نام شرکت/ مؤسسه

لوگو

 

1

 

شرکت صنایع غذایی آریسان تام زرین تبریز

2

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

 

3

 

شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 

 

 

4

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

 

 

 

 

5

 

کارخانه پنیر قرمز هلندی سلماس

 

 

6

شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات تسهیل گستر

 

 

7

 

انجمن علمی دانشجویی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز