ساختار سازمانی

رئیس هیئت مدیره

رحیم شفیعی باویل علیائی

با بیش از 40 سال سابقه کار و تجربه فعالیت در صنعت

مدیر عامل شرکت صنایع غذایی آریسان تام زرین تبریز

 

مدیر عامل

دکتر یحیی شفیعی باویل علیائی

استادیار دانشگاه و متخصص بهداشت مواد غذایی

رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع غذایی آریسان تام زرین تبریز

رزومه

 

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر افشین جوادی

دانشیار دانشگاه و متخصص بهداشت مواد غذایی

رزومه

 

معاون اجرائی

مهندس هانیه شفیعی باویل علیائی

کارشناس ارشد مکانیک ماشین آلات کشاورزی از دانشگاه تبریز

 

معاون اداری و مالی

دکتر یدالله عباس زاده سهرون

استادیار دانشگاه و دکتری تخصصی مدیریت دولتی

رزومه

 

 مدیر اداری

مهندس حامد اسفندی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

 

مدیر مالی

مهندس رحیمه رخساری

کارشناس ارشد مدیریت دولتی