امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

29 آبان ماه 1396، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

مهلت ثبت نام 20 آبان ماه 1396

هزینه ثبت نام :  100000  تومان

طول دوره : 12 ساعت

ساعت شروع  : 8 صبح

 

ظرفیت دوره : 20 نفر محدود

 

 

ثبت نام