امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شرکت آفاق اندیشان دانش پویا در نظر دارد تا با برگزاری همایش ها و رویدادهای علمی در سطوح بین المللی، ملی و منطقه ای با بالاترین کیفیت و مطابق با استانداردهای جهانی روز ضمن برطرف نمودن نیازهای علمی و پژوهشی اساتید، دانشجویان و محققین کشور عرصه تبادل افکار و اندیشه بین دانشمندان و دانش پژوهان کشور با یکدیگر و با اساتید و محققین سایر کشورهای جهان را فراهم آورده و همچنین عرصه رویارویی و هم اندیشی دانشگاهیان و صاحبان صنایع را فرآهم آورده و موجب رشد و شکوفایی اقتصادی و توسعه روز افزون علمی کشور گردد.